Archív Grálu

Archív Grálu je elektronická databáza dokumentov, obrázkov a videí súvisiacich s knihou „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od autora Abd-ru-shina. Databáza obsahuje viac ako 2000 súborov, vrátane obrázkov a videí, a stále sa dopĺňa. Archív Grálu je určený čitateľom, ktorí sa vážne zaoberajú dielom „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“. Archív Grálu slúži iba na súkromné štúdijné účely.

Obsahom Archívu Grálu je :

– elektronická verzia knihy „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ a ďalšie prednášky Abd-ru-shina
– knihy, texty a prednášky učeníkov, apoštolov a ostatných povolaných  Abd-ru-shina
– spomienky na Abd-ru-shina od povolaných z jeho okolia
– ďalšie texty a dokumenty súvisiace s knihou, históriou a s témami Posolstva Grálu a s osobou Abd-ru-shina
– fotografie, obrázky, kresby, videá Abd-ru-shina a osôb z okolia Abd-ru-shina, a ich tvorba, fotografie sídla na Vomperbergu

Ukážku hlavného navigačného menu si môžete pozrieť tu : Archiv Gralu

Najnovšia verzia Archívu Grálu je :

Archív Grálu verzia 4.0 z 10. septembra 2022 ( +60 dokumentov, cca 1 GB)

Link na stiahnutie : https://www.archiv-gralu.sk/download/archiv-gralu-download/(cca 1 GB)

Aktualizácia Archívu Grálu sa uskutočňuje vždy raz ročne.

Na stiahnutie Archívu Grálu je potrebné heslo, ktoré môžete získať zaslaním žiadosti na kontaktnom formulári v kontakte. Po obdržaní Vášho emailu Vám bude zaslaný email s otázkami, ktorých zodpovedanie preukáže Vaše základné znalosti knihy „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“.  V emaile so žiadosťou o heslo na stiahnutie Archívu Grálu je potrebné uviesť Vaše plné meno a bydlisko. Vaše meno a bydlisko neukladám do žiadnej databázy ani počítačového systému ani nijak inak nespracúvam ani neposkytujem tretím stranám.  Informácie slúžia čiste na vyjadrenie vzájomnej dôvery a identifikáciu žiadateľa o stiahnutie Archívu Grálu. Vzájomne neprichádzame do žiadneho právneho vzťahu, tieto stránky nie sú eshop ale všetko sa deje na súkromnej,  dobrovoľnej a priateľskej báze. Zákon o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej činnosti alebo domácej činnosti. Overovanie a test Vašich vedomostí robím preto, aby som uchránil nesmierne duchovné hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch v Archíve Grálu.

Archív Grálu je komprimovaný pomocou kompresného programu s formátom ZIP preto potrebujete na dekompresiu program, ktorý vie pracovať s súborovým formátom ZIP. Vo Windows 10 a 11 je dekompresia formátu ZIP zabudovaná priamo v systéme Windows. Archív Grálu spustíte keď kliknete na súbor „index.html“ vo adresári „Archiv Gralu“ a vo Vašom predvolenom webovom prehliadači sa Vám otvorí menu Archívu Grálu. Kliknutím na názov spisku sa Vám otvorí príslušný dokument.

Viac informácii o Archív Grálu je možné získať odoslaním kontaktného formulára s vašimi otázkami v kontakte.