Dve vydania?

Do konca roku 2017 autor tohto projektu zastával názor, že tz. prepracované trojzväzkové vydanie poslednej ruky nieje originálnym dielom. Na začiatku roku 2018 však autor tohto projektu prišiel vo svojom vývoji k poznaniu, že Abd-ru-shin skutočne svoje dielo Posolstva Grálu z roku 1931 prepracoval do podoby trojzväzkového vydania a tým vyjadril svoju poslednú vôľu.

V zmysle tohoto nového poznania sú prebudované aj internetové stránky www.archiv-gralu.sk a www.posledny-sud.sk a projekt Archív Grálu.

Ak vás viac zaujíma autorov príbeh ako k poznaniu o tom, že Abd-ru-shin prepracoval Posolstvo Grálu prišiel, ozvyte sa a napíšte do kontaktu a autor vám článok s životným príbehom pošle na Váš email.