Posolstvo Grálu

Kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina je zjavenou Pravdou, ktorá po tretí krát od Mojžiša a neskôr Ježiša Krista umožňuje čisto poznať skutočnú nepokrivenú Božiu Vôľu. Kniha je nevyčerpateľným svetonázorovým zdrojom obsahujúcim ucelený obraz o podstate sveta a jeho prírodných zákonov ktoré odhaľujú čitateľovi skryté súvislosti v živote človeka a ktoré vedú priamo k poznaniu Boha a Jeho Vôle. Kniha podáva jasné a logické odpovede na základné životné otázky a privádza čitateľa k pravému životu a k možnosti osobnostného vývoja na základe poznania. Autor odhaľuje silné aj slabé stránky človeka, upozorňuje na skryté nedostatky ale aj na možnosti ako napraviť chyby minulosti a nastúpiť na svetlú cestu dobra vedúcu v rámci Božích zákonov k duchovnému vzostupu až do vytúženého cieľa v Raji. Vyciťovaním môže čitateľ objaviť zhodu s podávanými vecnými a logickými závermi, ktoré nie sú žiadnou náboženskou dogmou aj keď sa dotýkajú tém súvisiacich s poznaním Boha. Autorom podané vysvetlenia o Božej Trojici a odkrytie podstaty Ducha Svätého je prelomovým krokom, ktorý konečne jasne objasňuje pojmy známe z kresťanského učenia. Autor objasňuje otázky reinkarnácie a karmy, čo je to osud, slobodná vôla, poslanie Syna Božieho a Syna Človeka, čo je to Grál, čo je to milosť, pád do hriechu a dedičný hriech, čo je to Posledný Súd a ďalšie témy.

Autor nechcel priniesť žiadne ďalšie náboženstvo alebo založiť ďalšiu sektu alebo náboženskú spoločnosť, jednoducho predkladá poznanie, ktoré čerpá zo seba samého a ktoré je určené jednotlivému človeku, pričom nieje vylúčené, že sa miestami zhoduje s Pravdou, ktorú už priniesli zvestovatelia v minulosti. Kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ vykresľuje jednoduchú cestu do duchovných výšin podobne ako pôvodné učenie Ježiša Krista a ktorá môže viesť človeka k duchovnej zrelosti. Kniha prekračuje rámec náboženskej a filozofickej literatúry.

Prednášky, kknihaposolstvogralutoré vznikli v rokoch 1923 až 1931 a ktoré logicky na seba nadväzujú boli usporiadané do uceleného diela a v tomto uzavretom diele boli vydané v roku 1931 ako kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“. Ďalšie prednášky, ktoré voľne nadväzujú a rozširujú uzavreté dielo z roku 1931 boli uverejnené v knihe „Doznievanie k Posolstvu Grálu I.“

Abd-ru-shin mal napísať 9 kníh. To sa však kvôli zlyhaniu povolaných a jeho uväznením pod dohľadom gestapa nestalo. Abd-ru-shin však počas svojho pobytu v Kipsdorfe pod dohľadom gestapa svoje dielo Posolstvo Grálu prepracoval do podoby zeleného Trojzväzkového diela tz. vydania poslednej ruky,  ktoré bolo vydané v nemeckom jazyku v roku 1949.