Úvod

Dôležité upozornenie! Autor projektu Archívu Grálu prišiel vo svojom vývoji k novému poznaniu a zmenil svoj názor ohľadom prepracovania Posolstva Grálu. Viac v sekcii Dve vydania?

Informácia ku projektu Archívu Grálu

Božie Slovo! Čo vieme o Bohu? Čo vieme o Božej Vôli a Božích Zákonoch vo Stvorení? Tisíce hľadajúcich sa snaží nájsť odpovede na zmysel svojej existencie, na to ako vznikol svet, ako je usporiadaný a ako naplniť svoju túžbu po šťastnom živote. Hľadajú v rôznych duchovných smeroch, kultoch, filozofiách a existujúcich náboženstvách, ktoré vznikli v histórii Zeme. Čomu sa však vyrovná priamo zvestované Božie Slovo? Teda to čo sám Boh poslal ľuďom pre dobro ich života. Preto ako veľký lesknúci čistý diamant sa lesknú tri zvestovania Božej Vôle v histórii pozemského ľudstva prostredníctvom Mojžiša, Ježiša Krista – Syna Božieho a napokon v 30tych rokoch 20. storočia prostredníctvom Abd-ru-shina. Biblia bola neoceniteľným duchovným zdrojom po celé tisícročia v ktorom nachádzali hľadajúci a duchovne cítiaci ľudský duchovia pomoc v otázkach aký je svet a ako žiť. Biblia však je napísaná len samotným človekom a preto žiaľ nieje úplne originálnym a neporušeným zdrojom. No predsa práve jedine Biblia prináša správu pre ľudstvo o tom, že ho čaká Posledný Súd.

Ježiš Kristus priniesol Božie Slovo, ktoré malo zachrániť ľudstvo pred úpadkom a sebazničením. Žiaľ ľudstvo Ježiša Krista ukrižovalo a jeho učenie nepochopilo tak ako bolo od Božieho Syna sprostredkované. Kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina je posledným záchranným lanom, ktoré vysvetľuje čo všetko musí človek vedieť a uskutočniť aby mohol ďalej existovať vo Stvorení a prežiť Posledný Súd. Je najväčším pokladom, ktorý existuje na Zemi.

Projekt Archívu Grálu je dozvukom po pôsobení Abd-ru-shina na Zemi. Je snahou zhromaždiť a zachovať duchovné bohatstvo informačných zdrojov, ktoré vznikli v dobe života Abd-ru-shina na Zemi. Viac o projekte nájdete v sekci Archív Grálu.