Obrazok Gral Encyklopedia Plus

Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu


Kniha "Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu" od Abdrushina je zjavenou Pravdou, ktorá po tretí krát od Mojžiša a neskôr Ježiša Krista umožnuje čisto poznať skutočnú nepokryvenú Božiu Vôlu. Kniha je nevyčerpateľným svetonázorovým zdrojom obsahujúcim ucelený obraz o podstate sveta a jeho prírodných zákonov ktoré umožňujú poznať čitateľovi skryté súvislosti v živote človeka a ktoré vedú priamo k poznaniu Boha a Jeho Vôle. Kniha podáva jasné a logické odpovede na základné životné otázky a privádza čiateľa k pravému životu a k možnosti osobnostného vývoja na základe poznania. Autor odhaluje silné aj slabé stránky človeka, upozorňuje na skryté nedostatky ale aj na možnosti ako napraviť chyby minulosti a nastúpiť na svetlú cestu dobra vedúcu v rámci Božích zákonov k duchovnému vzostupu až do vytúženého cieľa v Raji. Vyciťovaním može čitateľ objaviť zhodu s podávanými vecnými a logickými závermy, ktoré niesú žiadnou náboženskou dogmou aj keď sa dotýkajú tém súvisiacich s poznaním Boha. Autorom podané vysvetlenia o Božej Trojici a odkrytie podstaty Ducha Svätého je prelomovým krokom, ktorý konečne jasne objasňuje pojmy známe z kresťanského učenia. Autor objasňuje otázky reinkarnácie a karmy, čo je to osud, slobodná vôla, poslanie Syna Božieho a Syna Človeka, čo je to Grál, čo je to milosť, pád do hriechu a dedičný hriech, čo je to Posledný Súd a ďalšie témy.

Autor nechcel priniesť žiadne ďalšie náboženstvo alebo založiť ďalšiu sektu alebo nábožesnkú spoločnosť, jednoducho predkladá poznanie, ktoré čerpá zo seba samého pričom nieje vylúčené, že sa miestami zhoduje s Pravdou, ktorú už priniesli zvestovatelia v minulosti. Kniha "Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu" vykresluje jednoduchú cestu podobne ako pôvodné učenie Ježiša Krista a ktorá môže viesť človeka k duchovnej zrelosti. Kniha prekračuje rámec náboženskej a filozofickej literatúry.

Prednášky ktoré vznikli v rokoch 1923 až 1931 a ktoré logicky na seba nadväzujú boli usporiadané do uceléného originálného diela a v tomto uzavretom diele boli vydané v roku 1931 ako kniha "Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu". Ďalšie prednášky, ktoré voľne nadväzujú a rozširujú uzavreté dielo z roku 1931 boli uverejnené v knihe "Doznievanie k Posolstvu Grálu".