Proroctvo Gotfrieda von Werdenberg (1994)

Keď popremýšlame nad prognózami pre roky 2020, 2050, alebo ďalšie roky, koľko bude mať obyvateľov naša Zem, tak sa môžeme len zasmiať. Je úplným nezmyslom robiť štatistiky a preratúvať koľko ton potravín a koľko energie spotrebuje ľudstvo a koľko tisíc kilometrov nových ciest budeme potrebovať a následne zrátavať následky devastácie životného prostredia. Nič z toho sa nestane. Boh sám nastolí budúcnosť ľudstva podľa vlastných plánov.

 

Energetická situácia V blízkej budúcnosti sa nebude konať v strednej a západnej európe žiadna energetická kríza. Aj napriek tomu, sa nesmieme stať závislými na rope a plyne. Uhlie a drevo sa vrátia do bežného života. Prv, než začne III. svetová vojna odstaví Rusko dodávky ropy a plynu do iných zemí. K tomu sa dostaví aj ďalší vojenský konflikt v regióne Saudskej arábie ešte pred III. svetovou vojnou. Nebude sa konať žiadny ďalší Černobyl pred vypuknutím III. svetovej vojny. Energetická kríza vypukne tesne pred touto vojnou.

 

Poľnohospodárstvo Malé hospodárstva nesmú prestať s výrobou a nemajú sa vzdávať produkcie. Tie sú bezpečné. Dnešné prechemizované poľnohospodárstvo už nebude mať dlhú životnosť – neprežije, len tí, čo žijú v poľnohospodárskych oblastiach prežijú III. svetovú vojnu.

 

Cudzinci v národoch Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Anglia majú medzi sebou veľmi veľa cudzích národností. Veľa štátov zažije nepokoje v podobe istého druhu občianskej vojny. Tesne pred vypuknutím III. svetovej vojny sa objaví silný príliv východo a juhoeurópanov do západnej európy. Islam naberie na sile v konfrontácii s kersťanstvom.

 

Nemecko Nemecké hospodárstvo zanikne. Nemecký hospodársky zázrak zanikne navždy. Nemecké hospodárstvo sa nebude môcť pred III. svetovou vojnou spamätať. Vykrváca. Nikdy sa nespamätá zo svojej pozície ako svetový finančný investor, z nákladov zo znovuzjednotenia nemecka a nadchádzajúcej hospodárskej krízy. Dane budú pre ľudí neznesitelné, životný štandard hlboko upadne a hospodárstvo sa zrúti do dezolátneho stavu.

 

Čechy Česká a Slovenská Republika zostávajú stabilné do III. svetovej vojny. Neskĺznu do žiadnej občianskej vojny ako bývalá Juhoslávia. Napriek tomu budú počas III. svetovej vojny velmi trpieť.

 

Jugoslávia Pokračujúca občianska vojna bude ukončená tesne pred III. svetovou vojnou, pravdepodobne zahraničnou pmocou.

 

Polsko Polsko bude v blízkej budúcnosti trpieť ťažkým ozbrojeným konfliktom, pravdepodobne na juhu. Dôvod je neznámy. Môže to byť závyslé nepokojmi v susedných štátoch, t.zn. v Nemecku. Politická stabilita a pokoj sú ukončené.

 

Inflácia Od stredu 90-tich rokov sa bude inflácia v Európe zvyšovať, ale nedôjde k plnohodnotnému menovému kolapsu. Ekonomický a menovo-politický bankrot sa dostaví pred občianskymi vojnami a splynie v III. svetovej vojne.

 

Rusko Rusko bude politicky stabilné, zostane materialistické a ateistické. Ľudia, ktorí povedia, že Rusko konvertuje k cirkvi, ako napríklad v predpovedi z Fatimy, sú nevedomí a zmätený. Spolu s inými svetovými mocnosťami zostane Rusko bezbožné. Aj množiaci sa počet kresťanov v Rusku nezmení nič na tejto skutočnosti. Skutočné obrátenie Ruska sa dostaví až po III. svetovej vojne. To je aj skutočná predpoveď z Fatimy. Vojenský vodcovia preberú moc v Rusku pred III. svetovou vojnou. Západoeurópska mládež nemá žiadny záujem na vojenskej službe. V nadchádzajúcej vojne to bude mať ťažkopádne konsekvencie. Vlády krajín majú vynaložiť snahu o vybudovanie obrany, o účinnú ochranu proti militantnej otrave prostredia a viesť restriktívnu politiku proti cudzincom v zemi. US – vojenské sily sa z Európy úplne odsťahujú, čo to Rusom velmi zjednoduší. Chaos bude perfektný.

 

Čína Čína je jediná výnimka v hospodárskych otázkach. Bude aj naďalej rásť. Lišiacky štátny aparát dodá miliarde ľudí silu, ktorej priania sú velmi rozhodné. Lacné pracovné sily vo fabrikách a v poľnohospodárstve v súhre s modernými západnými technológiami umožňujú obrovské zisky, ktoré tečú predovšetkým do armády v podobe najmodernejšej vejenskej výzbroje. Čína sa stane supermocou. Tak ako japonsko, má aj Čína homogénne zaľudnenie, žiadny cudzinci, čo je pre jeden národ velkým prínosom, inak ako v západných krajinách, alebo v Rusku, kde žije tak veľa cudzincov a etnických menšinových skupín.

 

Dážď ohňa Pred III. svetovou vojnou sa bude konať velká kozmická udalosť. V Rakúsku bude jeden krásny „letný deň“, žiadny obláčik na oblohe. Ľudia osady so záujmom pozerajú na slnko, ktoré sa začína stmavovať. Je asi 10 hod. dopoludnia normálneho času, žiadny „letný čas“. Ako sa slnko stále viac a viac stmavuje, začína pokrývať zem opar. Toto nie je zvyklé zatmenie slnka, ale nejaká hmla vo vesmíre, ďalej, mimo našej atmosféry. Obloha čoraz viac tmavne. Najprv vidno len pár hviezd, potom sa zjavujú ďalšie a ďalšie. Najprv sa zjavujú na západe, potom na severe. Na východe a na juhu nie sú žiadne hviezdy, tam, kde bolo naposledy pozorované slnko. Nevidno žiadny mesiac. Je normálna čistá priezračná obloha, osvietená hviezdami. Vidno pôdu pod nohami, na ktoréj stojíme, ale na čítanie toto svetlo nepostačuje.Zrazu, zničoho nič sa hviezdy stratia. Úplná tma pokryla Zem. Prešlo len niekoľko minút, potom sa trochu zosvetlilo. Dá sa rozpoznať okolie. Nie je žiadne slnko. Na východe sa dá spozorovať miliardy bielych bodiek. Je to ako dážď čiastočiek pahreby ohňa, ktoré sa velmi rýchlo pohybujú oblohou zo severovýchodoseveru k západojuhozápadu. Dopadajú na pôdu ako ťažký ľadovec. Farba žiarenia počas letu mení farbu, z bielej na žltú, po dopade na pôdu na žiariacu červenú. Tie svietiace gulky dopadajú na zem v rozmedzí 50 – 100m a nvydávajú žiadny zvuk. Keď dopadnú na zem, tak vyzerajú ako hrudky špiny, alebo zrná piesku. Niektoré sú až velkosti detskej päste. Obyvatelia osady nehladajú nejaký úkryt, vyzerajú, že nemajú žiadny strach. Čas uplynutý od prvého spozorovania týchto partiklov na severovýchode a ich prvých dopadov na zem je vecou len niekoľkých sekúnd, maximálne jednej minúty. Potom, ako dopadli tie svietiace gulky sa zvidnelo. Začal fúkať velmi silný vietor od východu a rozfúkal oheň, ktorý ženie pred sebou. Horí tráva, horia lesy, horia polia, lúky, horia domy, stodoly a fybriky horia tiež. V tento deň slnko už nebude svietiť. Dôvod tohoto ohnivého dažďa môže byť priamou alebo nepriamou okolnosťou stretu s nejakou kométou. Vizionár to nevie presne povedať. Ročné obdobie je pravdepodobne leto, možno prvá polovica augusta. Rok udalosti je tiež neznámy, ale môže to byť každý rok po 1995-tom.

 

Zničenie NewYorku Zničenie NewYorku nebude dielom III.svetovej vojny, ale prv. Vizionár nemôže menovať rok (Boh má na to svoje dôvody). NewYork bude zničený nenávisťou islamsko-arabských kruhov, ktorá pravdepodobne rastie a súvisí už od II.svetovej vojny, nadchádzajúcej III. sv. vojny a z nedávnej vojny na blízkom východe. Ale v každom prípade je to odpoveď na niečo, čo američania spôsobili Arabom. Vizionár popísal zničenie NewYorku do najmenších podrobností.V Rakúsku je prekrásne počasie začínajúceho leta. Je okolo obeda. Rok nie je známy. NewYork bude zničený vlastnými malými nukleárnymi hlavicami, jedna z nich môže byť malá atómová bomba. Hlavná strela bola odpálená pravdepodobne z paluby nejakej lode, Letiace teleso strely bude letieť v oblúku a bude explodovať vzadu za nejakou obrovskou budovou s výhľadom na more. Budovy sa nezrútia hneď po explózii. Tlaková vlna vyvolaná nukleárnou explóziou posunie z miesta celé budovy, niektoré sa o niekolko stupňov naklonia na stranu. Následne sa tie budovy odlomia úplne pri základoch a zrútia sa na zem. Keby to niekto pozoroval od mora, tak to vyzerá, ako keby tie mrakodrapy utekali k moru a pomaly sa ponárali do pôdy. Manhattan bude úplne zrovnaný zo zemou. NewYorkské predmestia nebudú až tak znivočené, ale centrum NewYorku bude totálne zničený.Rádio a televízia v európe bude o tejto udalosti komentovať a nebudú si dávať pred hubu žiadnu servítku. Bude vytýkané, že jednanie američanov proti arabom je ——-, ale zničením NewYorku to zachádza priďaleko.Zničenie NewYorku nebude mať pre Európu žiadne konsekvencie, pričom nie je pozorovatelné žiadne znamenie nadchádzajúcej III. sv. vojny, hoci je už velmi blízko.

Predvojnový čas Ohnivý dážď by sme mohli chápať ako varovanie, že tretia svetová je už velmi blízko. To samé platí aj pre zničenie NewYorku. Ďalšie velmi dôležité znamenie bude ozbrojený konflikt na blízkom východe, ktorý sa odhrá na arabskej pôde a bude zapojená aj Saudská Arábia. Nebudú použité žiadne atómové zbrane. USA vlastnia saudské ropné priestory, budú porazení a ropné priestory vydobyté späť.Pred vypuknutím III.sv. vojny bude v Afrike vojna sever proti juhu. Osud Juhoafrickej republiky je neznámy, ale ludia by mali byť varovaný, v žiadnom prípade nevycestovať do Južnej Afriky. Len západná časť afrického kontinentu zostane relatívne neporušená.Pred vypuknutím III.sv. vojny padne moc v Európe do rúk lavým radikálom. Bolševizmus a komunizmus bude oslavovať návrat (pozn.: asi po vojenskom puči). Kresťanstvo a cirkev budú trpieť prenasledovaním pod vedením vľavoorientovanými radikálmi, zvlášť v Taliansku a Francúzsku. Multikulturálna spoločnosť vyvinie multikulturálny zločin. Útoky, krádeže, vraždy, drogy a znásilnenia budú na dennom poriadku. Občianske vojny sa odohrajú v Taliansku, Francii a v Anglicku. Nemecko bude trpieť podobným scénárom, ako aj severské krajiny. Český a Slovenský Štát zostanú stabilné.Udalosti kulminujú a dosiahnu najvyšší bod pred treťou vojnou. Krátko pred vypuknutím „tretej“ budú milióny ludí z východnej a južnej Európy zaplavovať západoeurépske krajiny. Chaos sa začne približne v čase, alebo krátko nato, ako US – vojenské sily z väčšej časti stiahli svoje jednotky z Európy. Počas tretej svetovej sa nedá na USA spolahnúť, len na Čiňanov. Nemorálnosť, neprítomnosť lásky k blížnemu a zdráhanie sa nastúpiť vojenskú službu dosiahnu svojho najvyššieho bodu. Vojna v západnej Európe je trestom pre toto všetko. Rusko bude znovu vedené autoritatívnou „červenou“ vládou. Zaručia západu svoju „priatelskú koexistenciu“ a veľa západoeurópanov sa tým nechá zaslepiť.

III.Svetová vojna Najprv príde Rakúsko na radu, potom Nemecko, potom Švajčiarsko, to je isté. Vojenský konflikt sa ukončí na prelome storočí (pozn.: prekl. Vizionár sa udaním rokov netrafil – všetky časové údaje, ktorými nás oboznamuje, nie sú správne). Kozmické udalosti, ako pád komét ako aj zemetrasenia môžu zotrvať aj dlhšie. Celý vojenský konflikt trvá sotva 2 roky, menej v nemecku, rakúsku a švajčiarsku. Rusi najprv obsadia Rakúsko, kvôli strategickej polohe. Z Rakúskej strany nebude vytváraný žiadny odpor. USA sa nebú vmiešavať do konfliktu. Rusi si zoberú tak vela potravín k zaopatreniu svojich jednotiek, ako len budú vládať. Akýkoľvek odpor je zbytočný. Keď dosiahne revolúcia v Taliansku svojho vrcholu, vpochodujú Rusi aj na taliansku pôdu. Približne v tom čase, keď budú Rusi v Rakúsku, dosiahne občianska vojna (revolúcia) vo Francúzsku a v Taliansku svojho najstrašnejšieho bodu, vedená bezbožnými extrémne vľavo orientovanými vodcami. Bude prenasledované duchovenstvo, budú sa páchať masové vraždenia a plundrovanie majetkov. Najväčšmi nebezpečný sú sociálny vyvrheli aj pre susedné zeme Francie a Talianska. Tieto vraždiace a pľundrujúce hordy nepoznajú žiadne zmilovanie. To sú tí, čo zničia Paríž a Rím tým, že všetko zapália a nechajú vyhorieť. Počas celkového času vojny budú všetky velké a aj malé mestá zničené. Prežitie je možné iba na vidieku.

Prvé atómové zbrane budú v Európe použité v stredozemí. Veľa atómových bômb bude odpálených ponad Adriou, od severu až k juhu. Následkami budú obrovské záplavové vlny v týchto priestoroch. Šokové vlny bude možné registorvať v Rakúsku a v Nemecku. Atómové útoky Rusov v Ádrii a pozdejšie v severnom mori slúžia výlučne len k zničeniu tam operujúcich nepriatelských lodí. Vojna bude aj na Balkáne, od Albánska cez Maďarsko a bulharsko až po Turecko. Rusi nakoniec prehrajú všetky svoje snahy o dobytia. Čína pomôže Európe nepriamo s prejavením vôle odporu. Čínske jednotky premôžu Rusov v strednej Európe. Na svojej ceste do strednej Európy vydobyjú Čiňania južné Rusko. Ich ovela menšie pancierové vozidlá budú ruské ďaleko prekračovať v manévrovatelnosti a Ruské jednotky budú premožené. Európske národy budú pozerať čiňanom do očí velmi zarmútene, ale oni nenávidia nie čiňanov, ale rusov. Na začiatku budú bojovať Ruské a Čínske jednotky medzi sebou konvenčnými zbraňami v Dolnom Rakúsku a v Čechách, severne od Dunaja. Front bude prelomený tri krát. Veľa, veľa ľudí zomrie počas týchto pancierových súbojov, ktoré celý ten priestor znivočia. V Dolnom Rakúsku a ani v Čechách nezostane kameň na kameni.

Podobný osud stihne aj iné krajiny sveta. USA a Kanada budú tiež znivočené. Pri postupnom vedení vojny prepadnú Rusi aj Západnú Európu a nie je možný žiadny skutočný odpor proti Rusom. Totálne víťazstvo Rusov nad Nemeckom sa dá prekaziť jedine pomocou nemeckého vojenského satelitu na obežnej dráhe. Môže zostať v kozmickom priestore pomocou revolučného pohonu a je vybavený elektromagnetickým kanónom, ktorý doékáže odpáliť svetelné paprsky. Tento satelit môže zničiť všetky najmodernejšie rakety.V tomto čase je polovica Európy na jednej hromade trosiek. Teraz sa rozhodli američania pomôcť Európe. Gigantické súboje sa odohrávajú s tými najstrašnejšími zbraňovými systémami. Minimálne jedna atómová potyčka sa odohrá v severnom mori. Postihnuté sú všetky Anreinerské štáty na pobreží severného mora. Gigantické vlny sa prelievajú cez Anglicko, Belgicko, Holandsko, Severné Nemecko a Dánsko. Vlny spôsobené ruskými nukleárnymi zbraňami sú vysoké až 90m. Pohybujú sa velmi rýchlo a pritom rastú ešte do väčšej výšky. Ich obrovská sila nezničí len samotný Londýn, ale aj velké časti južného Anglicka.

Späť do strednej Európy. Česká Republika figuruje ako jeden neutrálny štát. Aj napriek tomu bude Rusmi obsadená a atómové bitky zničia celú celučičkú krajinu. Peklo panuje v západnej časti Českej Republiky. Nukleárne zbrane a Neutrónové bomby budú použité už pri prvom vzájomnom stretnutí rusov a čiňanov. Druhé vzájomné stretnutie je ešte horšie. Čiňania sa pokúšajú obklúčiť ruské jednotky, ktoré chcú újsť na sever. Otrasy množstva atómových explózií je možné pocítiť všade v strednej Európe. Celé horské reťazce sú vyhodené do povetria a zrovnané zo zemou aby sa premohol nepriateľ. Nedá sa slovami opísať satanská brutalita tejto vojny. Sírovožltý žeravý oheň sa dvíha ponad západ Českej Republiky, čo je pravdepodobne príčinením odpálenia neutrónových bômb. Potom nasleduje jedna krátka ale silná bieložltá detonácia, ktorá vystrelila oheň vysoko do nebies. Utekajúci Rusi odpálili pravdepodobne celý svoj atómový arzenál, ktorý skladovali v českých uholných šachtách. To bola posledná explózia v Českej Republike. Teraz sa roztrhla zemská kôra. Prvá explózia vysoko do nebies ukázala ako znamenie ukrižovaného pána, predstaveného zo svojimi ranami. Svet bude volať „Boh existuje“. Náš pán zostáva viditeľný na nebesiach, pokial pomaly nanaberie podobu Brezového stromu. Táto podoba je zvláštnym významom v súvislosti s proroctvom, ktoré bolo zverejnené v nemecku pred stáročiami v spojitosti s brezou.

Teraz je vyvrhnuté tony lávy, kameňov a strusky vysoko do vzduchu a čoskoro pokryjú priestory viac ako sto kilometrov vzdialené od epicentra erupcie. Zlaté mesto Praha bude celkom zahrabané – zasypané a nikto nebude vedieť v budúcnosti, kde stálo ponajprv toto velkolepé mesto. Okamžite po utvorení zemskej kôry nastane najväčšie zemetrasenie v dejinách ľudstva, také, že sa celá Zem bude triasť po dobu jednoho celého dňa. Na Zemi nezostane nič stáť, ale Boh bude niekoľko domov ochraňovať. Nemerateľné množstvo otrávených plynov bude vystupovať zo zeme. Vystúpi to do atmosféry a potom aj do biosféry a vyvolá to tri, alebo viac dní úplnéj tmy. Vzduch bude otrávený na dlhé dni. Vietor bude odtial rozháňať otrávené oblaky smerom na východ. Ešte stále nie je po vojne, ale teraz bude potlačená modernými prostriedkami. Rusi sú na úteku. Európske štáty formujú armádu z dobrovolníkov. Rusi sú nenávidený kvôli holocaustu, ktorý začali. Disciplína a morálka sa z ruských vojenských jednotiek vytratila. Ruský vojaci budú komplet odtránený a ani jeden jediný sa nenavráti späť do svojho domova.

Rusko sa zosype, komunistický vodcovia budú povraždený a ich historická vina je zmytá krvavou smrťou miliónov nevinných ľudí. Tí čo prežili, na celom šírom svete, nemajú nič. Zo 6miliard ľudí zostalo 600 000 000 ktorý prežili, viac ako dosť pre našu spustnutú planétu.

Vzťahy po vojne Po vojne už nie je žiadna nenávisť medzi národmi. Všetky historické hranice sú znovuvybudované, takže sa môžu formovať homogénne národy. Multikulturálna spoločnosť zanikla. Pápež dá nemecku Cisára. Nemecko sa zoskupí zo všetkých nemecky hovoriacich priestorov severu, juhu, východu a západu. Rakúsko a Švajčiarsko sa dobrovolne pripoja k nemecku. Polsko odovzdá nemecku diely svojej krajiny, samo dostane späť svoju zem na východe od Rusov. Čiňania dostanú diely Sibíru a Taliansko musí po jednom prehratom boji v južnom Tirolsku vrátiť Rakúsku.

Všetky náboženské hnutia sa zjednotia v jedno očistené a vynovené Kresťanstvo. To zjednotí všetky národy v pokoji, bez toho aby sa miešali kultúry.Cirkev už nebude celosvetová mocenská inštitúcia. Pápeži nebudú už nikdy v budúcnosti existovať. Kresťanstvo vo svojej najčistejšej podobe bude prijaté preživšími ako majetok a už nikdy nebude zneužité ako prostriedok útlaku a vykorisťovania.

Prostredníctvom jednej kozmickej udalosti, kolíziou Zeme s iným nebeským telesom, sa presunie Severný a Južný pól na iné nové miesto. Zem bude následkom menších zemetrasení ešte nejaký čas nepokojná. Rakúsky vizionár toto všetko videl celkom jasne. Jeho predpovede sú jediné do dnešného dňa, ktoré nám ponúkajú toľko podrobností. Celý svet prepadne v paniku, ale hladanie nejakého ďalekého a kľudného miesta – prístavu by bol nezmysel. Samotný Nový Zéland a Austrália, alebo niektoré juhoamerické krajiny sa tiež nedoporučujú. Tam bude panovať zákon Džungle a je oznamované, že Austráliu a Nový Zéland budú okupovať Čiňania. V porovnaní s prvou a druhou svetovou vojnou si Boh sám vyvolí tích čo prežijú. Všetci zlý a nehodný ľudia zomrú. Takisto zomrú aj dobrý, ale žiadny sa nemusí z ničoho strachovať, pretože ich život v nebi bude pokračovať. Vizionár sám zažil klinickú smrť a môže život tam, po živote tu, potvrdiť.

Len 600 milonov prežije = 1 z desiatich. Koľko rádioaktívneho prachu a zamoreného ovzdušia zostane po tretej sv. vojne nebolo oznámené. Po týchto udalostiach zostali na svete len zdravý ľudia. Nikto nehovorí o rádioaktívnom zamorení. Týmto musíme vziať na vedomie, že Boh očistí Zem od všetkých jedov, aby mohli preživší obhospodarovať polia a prevádzať ručné práce. Ľudia budú veľmi šťastný, ale vrhnutý na životný štandard späť do 18. storočia. To znamená.: žiadna elektrika, žiadny plyn, žiadna ropa, žiadny priemysel, žiadny televízor,, žiadne rádio, žiadny telefón, žiadne noviny, žiadne autá…atd.

Klíma sa v Európe tiež zmení. Bude teplejšie, podobne ako klíma v dnešnom severnom Taliansku. V dolinách budeme môcť pestovať citrusové plody. Sneh budeme vidieť len na samom vrchu kopcov. Svet sa stane väčší. Väčšie vzdialenosti sa nebudú dať prekonať. Nebude lietadiel, ktoré by nás doviezli do cudzích zemí. Turizmus odpočíva na veľmi dlhý čas. Neexistujú žiadné verejné dopravné prostriedky. Sme odkázaný na koňa a bričku.Nastúpil „Zlatý vek“. Ľudstvo žije v harmónii a na jednej vyššej špirituálnej rovine, šťastnejšie ako kedykoľvek predtým.
Zdroj: http://dolezite.sk/old/Proroctvo_Gotfrieda_von_Werdenberg_246.html#ixzz3JYnHROMb