Archív Grálu

Dôležité upozornenie! Autor projektu Archívu Grálu prišiel vo svojom vývoji k novému poznaniu a zmenil svoj názor ohľadom prepracovania Posolstva Grálu. Viac v sekcii Dve vydania?

Archív Grálu je elektronická databáza dokumentov, obrázkov a videí súvisiacich s knihou „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od autora Abd-ru-shina. Databáza obsahuje viac ako 2000 súborov, vrátane obrázkov a videí, a stále sa dopĺňa. Archív Grálu je určený čitateľom, ktorí sa vážne zaoberajú dielom „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“. Archív Grálu slúži iba na súkromné štúdijné účely.

Obsahom Archívu Grálu je :

– elektronická verzia knihy „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ a ďalšie prednášky Abd-ru-shina
– knihy, texty a prednášky učeníkov, apoštolov a ostatných povolaných  Abd-ru-shina
– spomienky na Abd-ru-shina od povolaných z jeho okolia
– ďalšie texty a dokumenty súvisiace s knihou, históriou a s témami Posolstva Grálu a s osobou Abd-ru-shina
– fotografie, obrázky, kresby, videá Abd-ru-shina a osôb z okolia Abd-ru-shina, a ich tvorba, fotografie sídla na Vomperbergu

Ukážku hlavného navigačného menu si môžete pozrieť tu : Archiv Gralu

Najnovšia verzia Archívu Grálu je :

Archív Grálu verzia 3.3 z 3. februára 2019 ( +6 dokumentov, cca 1.3 GB)

Link na stiahnutie : https://uloz.to/!bSUsUi8fyQjm/archivgralu-v3-3-exe (cca 1.3 GB)

(na webe uloz.to pre sťahovanie zadarmo tz. Free download voľte „Stáhnout pomalu“)

Aktualizácia Archívu Grálu sa uskutočňuje vždy raz ročne.

Na stiahnutie Archívu Grálu je potrebné heslo, ktoré môžete získať zaslaním žiadosti na kontaktnom formulári v kontakte. Po obdržaní Vášho emailu Vám bude zaslaný email s otázkami, ktorých zodpovedanie preukáže Vaše základné znalosti knihy „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“.  V emaile so žiadosťou o heslo na stiahnutie Archívu Grálu je potrebné uviesť Vaše plné meno a bydlisko. Vaše meno a bydlisko neukladám do žiadnej databázy ani počítačového systému ani nijak inak nespracúvam ani neposkytujem tretím stranám.  Informácie slúžia čiste na vyjadrenie vzájomnej dôvery a identifikáciu žiadateľa o stiahnutie Archívu Grálu. Vzájomne neprichádzame do žiadneho právneho vzťahu, tieto stránky nie sú eshop ale všetko sa deje na súkromnej,  dobrovoľnej a priateľskej báze. Zákon o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej činnosti alebo domácej činnosti. Overovanie a test Vašich vedomostí robím nie preto, aby som sa povyšoval, ale preto, aby som uchránil nesmierne duchovné hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch v Archíve Grálu. Ak by sa tieto texty dostali do rúk niekomu, kto nie je duchovne dostatočne dozretý a pripravený duchovným štúdiom a rozvojom pochopiť obsah dokumentov, môže utrpieť predčasným posudzovaním len škodu, vytváraním neuvážených odsudzujúcich myšlienkových foriem. Pre základné duchovné štúdium a rozvoj je určená predovšetkým kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“.

Na spustenie aplikácie Archív Grál na Windows XP/7/8 je potrebné mať nainštalované .NET Framework 4 alebo novšiu verziu. Aplikácia Archív Grálu sa dá spustiť i na počítačoch s operačným systémom Windows XP SP3.

Viac informácii o Archív Grálu je možné získať odoslaním kontaktného formulára s vašimi otázkami v kontakte.